Diplomové práce

Letenské náměstí

Bc. Jana Kafková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomního projektu je prověření možnosti zvětšení kapacit objektu na Letenském náměstí. Projekt se snaží o posílení veřejného prostranství a dodání mu potřebou dominantu, nutnou k jeho potvrzení. Letenské náměstí je bránou do Prahy 7, vyžaduje si tedy signifikantní orientační bod s jasným postojem. Živý dům s praktickým i symbolickým významem. Tuto polaritu mezi všedním a nevšedním, důstojným a vykřičeným zcela splňuje program Národního filmového archivu.  Je to veřejná budova,  jejímž posláním je jednak sloužit společnosti prostřednictvím své  kulturní a společensko-vzdělávací činnosti a jednak poskytnout prostředí pro vnitřní fungování archivu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.