Diplomové práce

STUDENTSKÉ MĚSTEČKO DEJVICE

Houdková Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout městský blok v rámci nově navrhovaného studentského městečka v Praze 6 - Dejvicích. Jednotlivé domy v bloku jsou různorodé, nacházejí se zde multifunkční studentské koleje se společenskými prostory a sportovním zázemím, startovní bydlení i klasické činžovní domy. Důraz je kladen na veřejné a polosoukromé prostory včetně vnitrobloku, které umožňují interakci mezi různými sociálními skupinami a dávají tak podnět k novým dějům.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.