Výstava ateliérových prací

Hledání zahradního města

Ondřej Fiedler

Ocenění

Anotace

Můžu dělat postmodernu, industriál, viladomy nebo pražské bloky. Nebo můžu dělat pohodlí, radost, chmury, vzpomínky, kratochvíle, povinnosti a jiné věci, které k životu patří. Architektura je s životem k nerozlišení namíchaná, ale v nejzákladnější rovině dělám architekturu nebo život. V tom případě jsem pro život. Hledám architekturu v zabydlenosti, ve visícím prádle a v květinami přerůstajících truhlících. Nakonec celý koncept stojí na lidské tvořivosti. Zprvu se zdá jako kdyby tam žádný nebyl. V čase se ale objevuje. Hledám pravé stárnutí, patinu života, pádů a vzestupů, rození a umírání. Mou úlohou je vytvářet podhoubí pro život. Chci architekturu natolik pokornou, že nechává výraz na svých obyvatelích.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021 č. 1

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021 č. 2

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský