Diplomové práce

HORNÍ LIBEŇ

Hermannová Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá hledáním nového centra Horní Libně, jelikož její centra historická z různých důvodů v současné době nefungují. Jako vhodné místo jsem zvolila dva prázdné stavební bloky v okolí tramvajové zastávky Vosmíkových. Navrhují zde náměstí se základní uměleckou školou, která se stává novou dominantou. Ostatní domy vymezující náměstí jsou bytové s obchodním parterem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.