Diplomové práce

Otevřené vězení

Veličková Diana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Novostavba se nachází v pražské čtvrti Karlín. Stavba se skládá z pěti nadzemních podlaží. V prvním patře se nachází knihovna přístupná i veřejnosti a výuční prostory pro vězně. V dalších patrech se nachází jednotlivé oddělení pro vězně a administrativní zázemí pro zaměstnance zařízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.