Diplomové práce

Komunitní bydlení

Králová Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu pro komunitní bydlení. Tvoří jej dva stejné vzájemně posunuté kvádry s pavlačemi vymezující a chránící prostor společného dvoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.