Diplomové práce

Základní umělecká škola, Kácov

Kristýna Plischková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Budova základní školy v Kácově je navržena tak, že uzavírá hlavní náměstí kněžny Anny Marie Toskánské. Hmota tvoří polouzavřený blok s dvorem uprostřed, který může sloužit jako venkovní divadlo. Chodby jsou prosklené do dvora, čímž se prolíná interiér s exteriérem. Výrazným prvkem jsou místnosti v rozích, které slouží jako galerie, čekárny nebo foyer. Dále tam jsou učebny pro výuku výtvarné, hudební, taneční a dramatické výchovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.