Diplomové práce

Polyfunkční budovy, Strakonice

Daniel Mňačko

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem studie bylo vyplnění neutěšeného zpustlého prostoru vedle areálu Městského pivovaru ve Strakonicích a současného vyřešení obecních problémů s nedostatkem kanceláří a parkovacích míst v co nejflexibilnější formě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.