Diplomové práce

Dům, Dalimilova ulice

Spálenská Karolína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhuji bytový polyfunkční dům v proluce v Dalimilově ulici na Praze 3 - Žižkově, který harmonicky doplní blok, uliční řadu a oživí parter. V navrhovaném domě se nacházejí byty, kulturní kavárna s klubovnou a dva prostory pro komerční účely.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.