Závěrečné práce

Obnova bývalého kapucínského kláštera v Zákupech

Bc. Iva Bártová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je obnova areálu bývalého kapucínského klášteru v Zákupech na Českolipsku. Cílem návrhu je obnovit budovy býv. kapucínského konventu vč. klášterního kostelu v jeho původní funkci – bude využíván řádem kapucínů a sloužit tak původnímu – tradičnímu – účelu. Zároveň bude určen k uchování a předávání informací o tomto řádu – edukace bude probíhat formou prohlídek s bratry. Návštěvnický provoz vč. kavárny je doplněn o prostory pro pobyty návštěvníků-poutníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.