Diplomové práce

Obytný polyfunkční dům, Žižkov

Lučková Diana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dům je navržen tak, aby splynul se zástavbou v ulici Dalimilova. Má 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. V aktívním parteru se nachází kavárna, prodejna knih a malá administrativa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.