Diplomové práce

Barrandovské terasy

Nerud Jan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

V bakalářské práci je zpracován návrh lázní v Praze na Barrandově. Cílem návrhu je nalezení nové městské funkce stávajícího plaveckého bazénu pomocí nově vytvořených občanských staveb. V bakalářském projektu je dále rozpracován objekt privátní části lázní. Projekt obnovuje funkci bazénu a doplňuje ji o další vhodné nové funkce. Návrh přistupuje s respektem k místu a krajině. Dochází také k propojení Barrandovských teras s řekou Vltavou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.