Diplomové práce

Polyfunkční dům, Žižkov

Petržílková Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objektem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v žižkovské zástavbě v Praze.Jedná se o stavbu o šesti nadzemních podlažích a dvou podzemních podlažích.Objekt má funkci převážně obytnou s vyjímkou prvního nadzemního podlaží, kde jsou umístěny prostory pro služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.