Výstava ateliérových prací

Sídliště Šalamouna

Bc. Marek Polášek

Anotace

Projekt se zaměřuje na regeneraci modernistického sídliště Šalamouna. Lokalita je v rámci města Ostravy umístěna výborně - existuje silná vazba na centrum a zároveň dobré propojení s dalšími důležitými částmi města. Na jižní straně sousedí s průmyslovou oblastí Vítkovice. Hlavními tématy urbánní koncepce jsou veřejné prostory, vymezení veřejného a neveřejného, doplnění urbánní masy, vnitřní dvory, komunitní prostory a parkování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout