Závěrečné práce

Dům na hlavní třídě, Žižkov

Neumanová Kateřina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem této práce bylo navrhnout polyfunkční dům na hlavní třídě Olšanská. U objektu převažuje bytová funkce, která je doplněna o komerční prostory cukrárny, restaurace, kanceláří a květinářství. Dominantním prvkem domu je pasáž, ze které jsou všechny nebytové prostory přístupné. Pro bytovou část objektu jsou navržena dvě domovní schodiště. Spolu s objektem byl nově navržen i vnitroblok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.