Diplomové práce

Komunitní centrum, Komořany

Karolína Černá

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem komunitního centra v pražských Komořanech. Jedná se o dva nové objekty navržené na parcele, která má potenciál stát se centrem čtvrti. Návrh řeší i urbanistické vazby na okolí například dopravních vazeb. Předmětem této bakalářské práce je pouze jeden z těchto dvou navržených objektů a tím je hlavní budova komunitního centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.