Diplomové práce

OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ

Anna Žeravová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obchodně administrativní centrum. Pozemek je vymezen železniční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka. Území představuje předěl mezi klidnou vilovou čtvrtí za tratí na severu a dopravně zatíženou komunikací na jihu, částečně s výhledem na letenskou pláň. Na úvaze bylo ponechat zapojení nebo odstranění solitérních činžovních vil na pozemku stojících, jejichž zachování bylo zvoleno.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.