Diplomové práce

NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ROZVOJE MĚSTA VYŠKOV V NÁVAZNOSTI NA JEHO HISTORICKÉ CENTRUM A NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU/BLOKU

Jan Derka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout nárožní polyfunkční dům na parcele u západního vjezdu na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka ve Vyškově a navrhnout novou urbánní strukturu v jeho bezprostředním okolí. Součástí práce je rovněž esej, která hledá odpovědi na to, proč Vyškovské náměstí skomírá, proč neplní svoji sociální funkci. A to především na základě tvrdých dat a novinových článků. Parter domu zabírá celou plochu parcely a má obchodní funkci. Prochází jím pasáž, která je prodloužením náměstí a vstupem do něj skrze vertikální hmotu akcentující nároží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.