Diplomové práce

MUZEUM MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ

Viktor Orosz

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budova múzea so stálou expozíciou archeológie a histórie s výstavnými priestormi. Súčasťou bude administratívne a prevádzkové zázemie, vrátane priestorov pre doplnkové aktivity návštevníkov a úprava okolia. Cieľom projektu bolo vytvorenie návštevnícky atraktívnej stavby, ktorá bude pôsobiť svetlým, prehľadným a otvoreným dojmom a sprístupní návštevníkom široké spektrum expozičných, ale aj výukových, bádateľských, či spoločenských priestorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.