Diplomové práce

NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH"

Nikoleta Slováková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ZASTÁVKU A EXPERIMENTÁLNE PRIESTORY PRE MLADÉ UMENIE. SÚ NAVRHNUTÉ TAK, ABY ČO V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE SLÚŽILI SVOJEJ FUNKCII A BOLI NA POHĽAD ROZOZNATELNÉ. KOMUNIKUJÚ NIE LEN S VIADUKTOM ALE AJ S MESTOM A OBSADZUJÚ ZANEDBANÉ PARCELY V JEHO OKOLÍ. MESTO VIADUKTU JE ZAMÝŠĽANÉ AKO MIESTO PRE SLOBODNÉ STRETÁVANIE, ZDIEĽANIE ZÁŽITKOV A SEBERALIZÁCIU.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.