Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ DŮM, BRATISLAVA, ŠANCOVÁ ULICE

Špiesz Peter

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Slovensko a hlavne Bratislava trpí nedostatkom bývania a táto téma a jej možné riešenia sú diskutované naprieč celou spoločnosťou. V diplomovej práci som chcel overiť možnosti nájomného bývania v stabilizovanom území mesta Bratislava, s dobrou dostupnosťou verejnej dopravy a s možnosťou využitia verejného financovania na rozvoj celej lokality. Vytipoval som pozemky na Šancovej ulici, v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Časť pozemkov patrí súkromným osobám a časť Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Predpokladám, že, investorom by bolo samotné Ministerstvo financií, v ktorého záujme je efektívne využiť pozemky vo svojom vlastníctve a je ochotné prikúpiť susedné pozemky . Územný plán povoľuje na západnom pozemku podiel bytov iba 30%, preto som sa rozhodol, že ostatné plochy budú slúžiť ako nájomné kancelárie pre firmy a coworking pre jednotlivcov. Kombinácia Ministerstva financií, nájomného bývania a kancelárii pre startupy vytvorí synergický efekt, ktorý do územia pritiahne aktívnych mladých mestských ľudí, hľadajúcich netradičné a inšpiratívne miesto pre život

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.