Diplomové práce

REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD

Stejskalová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá konverzí secesní budovy opuštěného nádraží Vyšehrad, které již nelze pro účely nádraží nadále využívat. Cílem je najít funkční a prostorové řešení pro samotné nádraží i na jeho východní a západní pozemky a doplnit stávající strukturu města odpovídající zástavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.