Diplomové práce

EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI

Eva Bomberová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok respektuje hmotově i výškově, zároveň ale využívá maximum plochy. Dům má v nejvyšší části 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží parkování. Parter domu je obchodní, do vnitrobloku vystupuje společenskou místností, ostatní nadzemní podlaží jsou pouze bytová. Součástí projektu je úprava vnitrobloku, jehož úroveň se zvyšuje na úroveň okolního terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.