Diplomové práce

Design Help

Šňupárková Anna

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá designérským návrhem chůvičky, tedy monitorovacího zařízení se zacílením na menšinovou skupinu osob se sluchovým postižením. Cílem bylo navrhnout takové zařízení, které svými vlastnostmi vyhovuje lidem s poruchou sluchového aparátu, ale zároveň by jej mohli využít i slyšící osoby. Jedná se tedy o přetvoření konceptu již existujícího produktu do podoby vyhovující většímu okruhu lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.