Diplomové práce

Výstavní systém

Serbousková Markéta

Design, Bakalářská práce

Anotace

Modulární výstavní systém je složen z několika druhů rámů a podstav, které umožňují širokou škálu instalací. Návrh a realizace výstavního systému vychází z požadavků vedení FA. Veškeré technické parametry jsou navrženy tak, aby umožnily vystavování studentských projektů a klauzur.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.