Diplomové práce

Design nádoby na recyklovaný odpad

Kateřina Šindelková

Design, Bakalářská práce

Anotace

Koš Threecycle slouží k vyhazování tří druhů odpadu, jako je plast, papír a sklo. Tři rozdílné materiály určují nutnost použití tří oddělených nádob, zároveň jsou ale spojené v jeden celek, a tak usnadňují automatizaci procesu třídění odpadu. Inspirace kruhem jako symbolem koloběhu života, i nekončícím opakujícím se tokem materiálů a zboží na kole konzumu se promítá do celkového tvarosloví objektu. Threecycle se snaží obejít problém s objemností odpadu a nedostatkem prostoru v interiérech svým umístěním a zároveň se snaží ke konstrukci využívat jen toho nejnutnějšího. Hodí se zejména do domácností, které nejsou lhostejné k prostředí, ve kterém žijí a myslí na budoucnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.