Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE

Ján Antal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia územia bola navrhnutá administratívna budova a bytový dom s atraktívnymi výhľadmi na povodie Vltavy. Súčasťou návrhu je aj úprava verejných priestranstiev v okolí riešeného bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.