Diplomové práce

VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ

Alexandros Kaminaras

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených v nedostačujících prostorách suterénu Zámku Nelahozeves. Projekt se dále zabývá hlavní polohou zámeckého areálu, kde hledá a doplňuje chybějící atributy zámeckého areálu dle původních kompozičních pravidel. Snahou je obnovit přerušené funkční a pohledové vazby mezi existujícími hmotami prostřednictvím nově navrhovaného domu a reminiscentní obnovou zahrady a parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.