Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Centrum duševního zdraví Karviná

Bc. Kateřina Tšponová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Centrum duševního zdraví je navrženo v souladu s Reformou psychiatrické péče, která se připravuje pro Českou republiku. Centra duševního zdraví mají poskytovat alternativní péči pacientům s těžkou duševní poruchou, kteří by jinak byly odsunuti do velkých psychiatrických nemocnic bez systémové návaznosti na ambulantní péči. Vybrala jsem si město Karviná, které se dlouhodobě potýká s velkou nezaměstnaností, odlivem obyvatel a špatnou dostupností péče o duševní zdraví. Nejblíže se nachází jedna z největších psychiatrických nemocnic v Opavě, která však vzdáleností, kapacitou ani kvalitou služeb neodpovídá současným požadavkům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.