Diplomové práce

HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE)

Martina Valachová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité dopravní situace spočívající ve vytížeností území v severojižním směru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.