Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ

Eva Ondrušková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat komerční plochu - tržnici, dále sdílené kanceláře (coworking). Téma reaguje na současnou snahu zastupitelstva města zlepšit podmínky pro lokální maloobchodníky a podnikatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.