Diplomové práce

DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN

Karin Kotková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh dopravního terminálu a dalších doplňujících funkcí, jež vytvoří příjemné prostředí v lokalitě Praha-Veleslavín. Projekt počítá s realizací rychlodráhy Praha-letiště-Kladno (PRAK) s podzemní zastávkou na Veleslavíně a s výstavbou autobusového terminálu a odstavného parkoviště u stanice Dlouhá míle.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.