Diplomové práce

PORODNÍ DŮM LETNÁ

Dominika Galandová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je návrh pôrodneho domu v Prahe v časti Letná. Návrhu predchádzal výskum a zostava programu typológie, ktorá v Českej republike v súčasnosti neexistuje, no v zahraničí je bežným pôrodníckym zdravotníckym zariadením. Vzniká dom, ktorý je venovaný ženám, materstvu, je miestom prirodzeného pôrodu. Úlohou je preverenie kapacity parcely, zasadenej vo svahu, s výhľadom na Vltavu a mesto na okraji parku ako aj preverenie možností samotného pôrodného domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.