Závěrečné práce

BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ

Hutera Filip

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce si klade za cíl formulovat vhodnou formu a strukturu bydlení v pražském kontextu, na periferii města a bydlení v zeleni. Definovat srozumitelnou podobu zahradního města použitelnou v současných podmínkách. Snahou je poskytnout alternativu k fenoménu rozrůstání měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.