Diplomové práce

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Leona Vítková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi a který se zároveň v rámci osvěty a destigmatizace otevírá okolnímu světu. Cílem práce je navrhnout program domu a samotný dům včetně interiéru a přilehlé zahrady. Jedná se o dům vycházející ze zdi, částečně ukrytý mezi stromy v zahradě pod kopcem a zároveň hrdě stojící ve špičce pozemku na rozhraní dvou charakterem různých ulic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.