Závěrečné práce

RADNICE HORNÍ JIŘETÍN

Bláhová Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je umístění a návrh nové budovy radnice pro město Horní Jiřetín, která bude splňovat funkci veřejné správy. Zároveň bude v rámci návrhu zakomponován víceúčelový sál, klubové místnosti pro spolkovou činnost, městské informační centrum a případná komerční plocha. Novostavba tak pomůže doplnit chybějící občanskou vybavenost a podpoří vznik nového centra obce. Součástí návrhu je řešení bezprostředního okolí této nové budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.