Diplomové práce

Průmyslové zařízení

Kryštof David

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce je zaměřena na zdokonalení konceptu průmyslového odvlhčovače a jeho uživatelského komfortu. Řeší témata, jakými jsou skladovatelnost, objem nádoby na kondenzát, ovládání přístroje, mobilita či estetické hledisko.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.