Diplomové práce

Holešovice- Bubny

Bc. Martina Svobodová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je revitalizace území Holešovice-Bubny, zahojit rány v tomto místě a vytvořit novou integrovanou strukturu se vztahem k Holeš.meandru, využívající potenciál daného území a posilující jeho vztah k městu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.