Výstava ateliérových prací

Život podél os

Bc. Kristýna Kořenská

Anotace

Projekt Život podél os se zaměřuje na přivedení života do historicky významného městského parku Jiráskových sadů. Cílem je vytvořit prostor fungující jak pro každodenní život místních obyvatel, tak pro davy turistů se zájmem o historii tohoto místa. Muzeum Ghetta, pro jehož návštěvníky park také slouží, bylo zdůrazněno hlavní osou vedoucí k hradbám. Díky tomu vznikl klidný, jasný a přehledný prostor odrážející charakter historie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan