Diplomové práce

NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY

Dejdarová Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Místo a podoba nové budovy Národní knihovny je téma, které s přestávkami rezonuje laickou i odbornou veřejností již déle než 100 let. Zatím posledním momentem, který rozhýbal tyto debaty byla dodnes kontroverzní soutěž z roku 2007. Cílem tohoto diplomového projektu bylo pokusit se nabídnout jeden z možných pohledů na řešení této problematiky, tedy najít pro novou budovu Národní knihovny parcelu a podobu, která by korespondovala s významem této instituce. Zvolená forma rekonstrukce Hotelu Hilton Prague a revitalizace jeho okolí navíc v širším plánu otevírá k diskuzi otázku možnosti využití rekonstrukce staveb jako reakci na nedostatek volných parcel v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.