Diplomové práce

NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY

Dědič Jaroslav

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Národní knihovna je jednou z nejdůležitějších veřejných institucí, jak v místě své existence, tak ve státě, v kterém leží a plní funkce národní knihovny. Specifikem této instituce jsou téměř čistě pozitivní společenské konotace. Knihovny obecně jsou symbolem vědění, moudrosti a společenské vzdělanosti. Jsou místem pro setkávání, komunikaci, studium, četbu a trávení volného času. Národní knihovna na rozdíl od běžných knihoven mimo veřejné funkce naplňuje také funkci archivační a procesně-správní. Nalezení správného (ideálního) místa pro tuto instituci, propojení těchto tří základních funkcí a navržení národní knihovny hodné svých specifik, je tématem a cílem této práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.