S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Daltonská mateřská škola Praha - Radlice

David Pitrman

Anotace

Návrh mateřské školy pro společnost ČSOB vedle aktuálního sídla v Praze - Radlicích. Typem se jedná o školu Daltonského typu. Filosofie této výchovy se propisuje napříč celým objektem. Celkově by měla školka poskytnout příjemné, tvůrčí, inspirativní a rozvíjející prostředí. Důraz je kladen následně i na poselství vztahu člověka a přírody čehož má být dosaženo celkovým pojetím interakce domu s okolím, nebo použitými materiály.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.