Závěrečné práce

MULTIBRANDOVÁ GALERIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Hofman Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Město Zlín se proslavilo především díky Tomáši Baťovi a obuvnickému průmyslu. Historie města před jeho příchodem ale bývá často opomíjena. Tomu odpovídá i současný stav druhého nejstaršího domu ve Zlíně - panského pivovaru, který později sloužil i jako okresní soud. Cílem diplomové práce je obnovit tento objekt z doby „před Baťou“ a využít potenciálu jeho lokality v centru u městského parku k rozvoji občanské vybavenosti. Projekt taktéž představí nový pojem „multibrandová galerie“. Jejím propojením s budovou bývalého panského pivovaru vzniká místo, kde se historie potkává s moderní dobou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.