Závěrečné práce

DOSTAVBA SÍDLIŠTĚ

Plischková Kristýna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Stávající objekty v heterogenní zástavbě pražských Strašnic u zastávky tramvaje Na Hroudě rozbíjí urbánní charakter ulice Průběžná. Předmětem mé práce je návrh polyfunkčního domu, který přivede do daného místa novou energii a vytvoří městský prostor. Dům sdílí slepou fasádu se dvěma věžovými panelovými domy. Pracuje aktivně s architekturou 2. poloviny minulého století a začleňuje ji do městského celku. Dům je složen ze tří hmot – dlouhé horizontály, která definuje uliční čáru a vytváří aktivní parter, a dvou obytných věží s atypickými byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.