Závěrečné práce

Dostavba jižní části Smíchova, Praha 5

Bc. Kateřina Daňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce bylo vytvořit obyvatelný živoucí prostor na území v okolí Smíchovského nádraží narušeném nevhodně řešenou dopravou a bez životapřátelských lokalit. Urbanistická studie vytváří silná přirozená centra, vhodně propojuje jednotlivé části území a postupně přechází z města do příměstského prostoru. Významným prvkem je dopravní uzel v podobě Smíchovského nádraží a řešení propojení nábřeží Vltavy s ostatními částmi území.   

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.