Závěrečné práce

PRAŽSKÝ MRAKODRAP

Kubátová Marie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se věnuje typologii výškové bytové stavby v pražském kontextu od hledání vhodného místa po návrh. Navrhuje polyfunkční dům u stanice metra Vysočanská s aktivním obchodním parterem, coworkingem a s bydlením, jakožto jeho hlavní náplní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.