Závěrečné práce

Pomůcka pro třídění Lego kostek

Vašíček Marek

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá hledáním konkrétních dílků stavebnice LEGO ve velké směsi dalších LEGO kostek. Výsledkem by měl být nástroj (či nástroje), které takové hledání usnadní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.