Závěrečné práce

Hustota

Hrdličková Klára

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zabývá tématem hustoty, s čímž úzce souvisí samotné maximální využití potenciálu místa, dobrá vybavenost a vazba na blízké okolí. Specificky zalomený tvar parcely, která napříč blokem propojuje ulici Partyzánskou a U Papírny, jsem využila k návrhu polyfunkční budovy s volnočasovým centrem. Koncept pracuje s myšlenou vytvoření volnočasového centra jako podstavce pro obytné věže, které doplňují blokovou zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.