Závěrečné práce

BYDLENÍ PRO SENIORY LEVINSKÁ OLEŠNICE

Kaščaková Alexandra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem souboru staveb pro bydlení a služby v Levínské Olešnici. Hlavním tématem je vytvoření příjemného bydlení pro seniory a lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Parcela, která byla k tomuto projektu vybrána, nabízí ubytovaným klid vesnického prostředí a zároveň aktivní společenský život, neboť se nachází přímo na rozhraní centra obce a volné krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.