Závěrečné práce

Bytový dům, Opatov

Plachá Nikola

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrhem je bytový dům, který se nachází v Praze na Opatově. Uvnitř objektu se nachází pronajímatelné prostory, bytové jednotky různých velikostí a podzemní garážová stání. Cílem návrhu je vytvoření příjemného místa pro bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.